Chính sách bảo hành

I/ Bảo hành:

Bảo hành khóa học là: khắc phục những lỗi hỏng hóc, sự cố kỹ thuật xảy ra do từng lỗi tài khoản trong 12 tháng.

II/ Quy định về bảo hành:

- Dịch vụ được bảo hành miễn phí nếu dịch vụ đó còn thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày kích hoạt tài khoản.